Úvod

Smyslem těchto webových stránek je usnadnit orientaci každému, kdo se bude zajímat o elektrosmog, aby nemusel studovat rozporuplné, často protichůdné, informace na internetu (odhaduje se, že existuje asi deset tisíc studií). Přesvědčil jsem se, že nejen operátoři (tam to vyplývá z pracovní náplně), ale i novináři a různé agentury prezentují výsledky výzkumu účelově, a to podle toho koho zastupují a kým jsou placeni. Mám výhodu v tom, že v profesním životě jsem se nechtěně dostal do role dodavatele bezdrátových technologií (jako dnešní operátoři) a taky jsem získal zkušenosti jak se provádí klinické ověřování (VF elektromagnetoterapie) ve zdravotnictví. Myslím si proto, že dovedu věci posuzovat nezaujatě.

Zabývám se od roku 2000 elektromagnetickým polem a zdravotními riziky z hlediska technického, zdravotního a i legislativního. Chtěl jsem tuto činnost (s ohledem na věk) ukončit, napsáním posledního článku „Elektromagnetické pole a zdravotní rizika, páté pokračování. Stále se na mě obracejí známí, ale i řada občanů, kteří mají zdravotní problémy (ať subjektivní, či objektivní) v příčinné souvislosti s neionizujícím zářením (celosvětově se vžil název elektrosmog) a hledají východiska jak se jich zbavit. Abych nemusel odpovídat na četné dotazy, vytváříme postupně webové stránky www.empvf.cz, kde budou uvedeny všechny články, včetně mého archivu, korespondence s úřady, interpelace, přednášky (prezentace), diskuze, kalkulátor výpočtu EMP, protokoly o měření neionizujícího záření a různé poznámky.

Málokdo si zatím uvědomuje jaké si vytváříme elektromagnetické prostředí v druhé dekádě 21.století (odborně elektromagnetické pozadí). Vím, že „přesycení“ prostoru elektrosmogem, kde se dnes pohybujeme, narůstá exponenciálně v důsledku toho, že IT (informační technologie) se orientují hlavně na bezdrátové ICT. Nejsem žádným odpůrcem ICT, spíše naopak. Zneklidňuje mě, že stávající zdravotní limity pro neionizující záření byly zbytečně uvolněny a podřídily se ekonomickým zájmům a nezohledňují dostatečně zdravotní rizika. Podrobnosti viz můj článek, páté pokračování Elektromagnetické pole a zdravotní rizika V.

V letech 2003 až 2012, odborný časopis Elektroinstalatér, postupně zveřejňoval moje články „ Elektromagnetické pole a zdravotní rizika“, část 1 až 6 v rubrice „Účinky elektromagnetických polí“. (které byly pak dostupné i na portálu tzb-info.cz) Chtěl bych poděkovat redakci tohoto časopisu za desetiletou spolupráci a to nejen za zveřejnění, ale i za odbornou pomoc.

EMP a zdravotní rizika (I)
EMP a zdravotní rizika (II)
EMP a zdravotní rizika (III)
EMP a zdravotní rizika (IV)
EMP a zdravotní rizika (V)
EMP a zdravotní rizika (VI)

Účinky elektromagnetického pole na lidský organismus (VII)  publikováno na TZB


Výhrady k nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 291/2015 Sb.

V letošním roce (2015) v tichosti a s vyloučením možných připomínek veřejnosti, bylo schváleno Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 291/2015 Sb. K autorství NV se hlásí jako ke všem předcházejicím, Doc.RNDr. Ludék Pekárek(1924) dále Doc. Ing.Lukáš Jelínek(1980) a Ing. Jiří Kotlan(1987). Toto nové NV, nemá nic společného s ochranou našeho zdraví, snad jen ten název.

Stručné zdůvodnění tohoto stanoviska: Jedná se od roku 2000 o třetí „inovaci“ a to vždy o zhoršení ochrany našeho zdraví.
V roce 2000 došlo k 10-ti násobnému navýšení zdravotních limitů přijetím NV č. 480/2000Sb. Ve srovnání s vyhláškou MZ č.408/1990. (konkrétně ze 4,3V/m na hodnoty 40-60V/m).
Tehdy padla otázka a vyšel článek Nehazarduje hl. hygienik zbytečně s našim zdravím?
Dnes v roce 2015 přijetím NV č.291/2015 Sb. došlo opět k vypuštění tabulek referenčních hodnot v příloze, které značně znepřehledňuje a vlastně zcela znemožňuje komunikaci zdravotních rizik s veřejností. Ve srovnání se starým NV č.1/2008 Sb. se jedná o vypuštění min. sedmi tabulek. Namísto pro veřejnost srozumitelných a praktických tabulek (pro zaměstnance a pro ostatní) byla v NV 291/2015 Sb.stanovena matematická kritéria, která jsou i pro odbornou veřejnost mlhavá a prakticky nepoužitelná. Operátoři budou spokojeni, mohou stavět vysílače několik metrů od vašeho bydliště.
Na uvedenou otázku z roku 2000 mohu dnes odpovědět, že hl. hygienik, hazarduje s našim zdravím. Argumentace, používaná 15 let při zamítání stížností, interpelací a podnětů občanů u ombudsmana, a to, že nebyl nikdy prokázán nepříznivý vliv EMP na naše zdraví, že neionizující záření neškodí, a že je to jen fobie, a psychosomatická záležitost, v příštích letech nebude stačit. (Dosud MZ ĆR, stížnosti vyřídilo vždy tak, že navýšený zdravotní limit nebyl překročen, a i když postižení občané předložili zdravotní dokumentaci od svých lékařů, tak konkrétní kauzu nechtěl nikdo řešit).
Postižených občanů stále přibývá v souvislosti se zvyšováním úrovně elektromagnetického pozadí, (zaváděním nových bezdrátových sítí jako LTE 3G, LTE 4G, SIGFOX a řady dalších, nebývalým exponenciálním tempem, což nemůže pokračovat do nekonečna). Tito občané, kteří u nás nemají dovolání, budou muset řešit zdravotní problémy soudní cestou, žalobami, nebo trestním oznámením tak, jak tomu je v Itálii, Francii i na Slovensku.
K tomu, aby občané nebyli jen jednostranně informováni by měl sloužit článek: Účinky elektromagnetických polí na lidský organizmus. Mimo jiné se mohou přesvědčit v uvedeném článku, jak se postupně legislativně zkracovala bezpečná vzdálenost instalací BTS od bydliště.

Ing. Jaroslav Novák 6.12.2015, Brno

Ilustrační  příklad – Jak o naše zdraví “pečuje” NV č. 291/2015Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Mohu uvést vlastní zkušenosti a poznatky, jak se postupně legislativně zkracovala bezpečná vzdálenost pro 1KW (1000W) VKV-FM vysílače 96,8 MHz, který mně nainstalovali v roce 2001 v Brně Královo Pole asi 120m od bydliště.
Podle vyhlášky MZ408/1990, platné do roku 2000 zdravotní limit byl 4,3V/m což odpovídalo bezpečné vzdálenosti 127m.
Podle Vládního nařízení 480/2000Sb od roku 2001 došlo k zásadní změně i pro VKV-FM pásmo, limit se navýšil na 28V/m což odpovídá bezpečné vzdálenosti 19,6m.
Podle nového Vládního nařízení 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením s účinností od 18. 11. 2015 došlo k dalšímu “vylepšení ” ochrany našeho zdraví před neionizujícím záření a to tak, že limit je stanoven na 61V/m což odpovídá vzdálenosti 9m.
To znamená, že SZÚ a Krajské hygienické stanice, od 18.11.2015 povolí provozovateli postavit vysílač s výkonem 1KW (zisk antény 10dB ) již od 10m před váš dům či byt. Ze zdravotního hlediska je vše v pořádku. V 10m od vysílače dojde ale k silnému rušení radiového příjmu, bude docházet k poruchám elektronických přístrojů v bytě. Mám bohaté zkušenosti s touto kauzou, kterou jsem podrobně popsal a publikoval. Pokud takový případ zaznamenáte, (analogie je i u BTS) musíte podat stížnost na ČTÚ.
V našem případě docházelo k silnému rušení VKV-FM příjmu, na což si stěžovalo mnoho občanů Králova Pole.
Mimo to došlo i v Ústavu přístrojové techniky AVĆR k narušení výzkumných prací. Vysílač musel být odstraněn na základě rozhodnutí ČTÚ a byl přestěhován na jiné místo v Brně.
Paradoxem je, že nás před neionizujícím záření chrání spíše technické normy, než zdravotní, protože elektronické přístroje nevydrží to co musí vydržet člověk dle nařízení vlády o ochraně zdraví – NV č. 291/2015Sb.


Elektromagnetické záření, pořad Nedej se,  video Česká televize, 2008 

nedejse

ČT

Elektrosmog zátěž-životního-prostředí

Mezinárodní výzva na rizika působení elektromagnetických polí. Dne 11.5.2015 předložila skupina více jak 190 vědců z 39 zemí výzvu generálnímu tajemníkovi OSN a WHO. Více v angličtině zde: http://emfscientist.org/

Ve výzvě je uvedeno: Jsme znepokojeni stupňující se rychlostí nárůstu našich radiofrekvenčních expozic. Existují přesvědčivé důkazy, že elektromagnetické NF pole a radiofrekvenční VF pole, zejména ty digitálně modulované, působí jako systémový toxin u lidí, zvířat, ptáků a rostlin. Existují důkazy, že vedle vlastnímu efektu toxicity synergicky reagují s dalšími toxiny (včetně karcinogenů). Jsme přesvědčeni, že je extrémně neuvážené dovolit a dokonce podporovat další rozšíření digitálních bezdrátových zařízení v našich domovech, ve školách a na pracovištích. Pro každého jedince, včetně dětí, které jsou obzvláště citlivé, je už dnes téměř nemožné nebýt ozařován.
Evropská komise používá veřejné finance na pomoc při nasazování dalších bezdrátových zařízení. Evropská komise utrácí peníze daňových poplatníků a částkou 1.4 miliardy EUR financuje projekt “veřejnoprivátního partnerství 5G infrastruktury” http://5g-ppp.eu/about-us/, což přinese další úroveň komunikační infrastruktury a podporu nových bezdrátových aplikací, včetně:

  • 1000 krát vyšší kapacity bezdrátového prostoru a možností ve srovnání s rokem 2010
  • usnadnění velmi hustého nasazení bezdrátových komunikačních technologií, připojení více než 7 bilionů bezdrátových zařízení a poskytování služby pro více než 7 miliard lidí.

VIDEO: International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields, Martin Blank, PhD Spokesperson from ElectromagneticHealth.Org on Vimeo.

Další informace a videa v angličtině   zde.  https://vimeo.com/electromagnetic

Doporučujeme:  Zdraví a prosperita domova i kanceláře