Kalkulátor

Kalkulátor výpočtu intenzity elektromagnetického pole

Následující obrázek ukazuje zpracování kalkulátoru v programu MS Excel. Do zeleně označených buněk zadáme hodnoty jako je výkon, zisk antény a vzdálenost a získáme hodnotu intenzity EMP. Graf zobrazuje intenzitu EMP v závislosti na vzdálenosti.

Obr.1 – ukázka kalkulátoru pro výpočet intenzity základnové stanice

Informace o programu:
Kalkulátor je vytvořen v MS Excelu 2007 a názorně demonstruje vztah intenzity elektromagnetického pole základnové stanice na vzdálenosti a ve vztahu k příslušným normám v ČR. Pro výpočet intenzity elmag.pole ve vztahu k vzdálenosti je použit matematický vzorec uvedený na každém listu.
Legenda k jednotlivým listům:
List “zakladnova_stanice” zobrazuje Intenzitu elmag. pole E[V/m] základnové stanice GSM v závislosti na vzdálenosti od antény. Původní norma uváděla maximální povolenou intenzitu 6V/m. Tato norma byla v roce 2000 změněna na 43V/m pro GSM sítě 900MHz. Graf názorně ukazuje, že podle současné normy můžete mít 20W vysílací stanici 5m od bytu a norma nebude porušena.
List “mobil” znázorňují intenzitu elmag.pole E[V/m] mobilního telefonu v závislosti na vzdálenosti od antény. Mobilní telefony vyzařují elektromagnetické pole (neionizující záření) v intenzitě, která se mění od 0,2W až do 2W podle vzdálenosti telefonu od základnové stanice. Na grafech jsou červenou přerušovanou úsečkou vyznačeny původní a současné normy. Pokud bude mít uživatel telefon s výkonem 0,25W ve vzdálenosti 5cm od hlavy po dobu 24h denně, tak podle současné normy uživateli nic nehrozí.

IEMP_mobil

Obr.2 – ukázka kalkulátoru pro výpočet intenzity mobilu

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.