Výhrady k nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 291/2015 Sb.

V letošním roce (2015) v tichosti a s vyloučením možných připomínek veřejnosti, bylo schváleno Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 291/2015 Sb. K autorství NV se hlásí jako ke všem předcházejicím, Doc.RNDr. Ludék Pekárek(1924) dále Doc. Ing.Lukáš Jelínek(1980) a Ing. Jiří Kotlan(1987). Toto nové NV, nemá nic společného s ochranou našeho zdraví, snad jen ten název.

Stručné zdůvodnění tohoto stanoviska: Jedná se od roku 2000 o třetí „inovaci“ a to vždy o zhoršení ochrany našeho zdraví.

V roce 2000 došlo k 10-ti násobnému navýšení zdravotních limitů přijetím NV č. 480/2000Sb. Ve srovnání s vyhláškou MZ č.408/1990. (konkrétně ze 4,3V/m na hodnoty 40-60V/m).

Tehdy padla otázka a vyšel článek Nehazarduje hl. hygienik zbytečně s našim zdravím?

Dnes v roce 2015 přijetím NV č.291/2015 Sb. došlo opět k vypuštění tabulek referenčních hodnot v příloze, které značně znepřehledňuje a vlastně zcela znemožňuje komunikaci zdravotních rizik s veřejností. Ve srovnání se starým NV č.1/2008 Sb. se jedná o vypuštění min. sedmi tabulek. Namísto pro veřejnost srozumitelných a praktických tabulek (pro zaměstnance a pro ostatní) byla v NV 291/2015 Sb.stanovena matematická kritéria, která jsou i pro odbornou veřejnost mlhavá a prakticky nepoužitelná. Operátoři budou spokojeni, mohou stavět vysílače několik metrů od vašeho bydliště.

Na uvedenou otázku z roku 2000 mohu dnes odpovědět, že hl. hygienik, hazarduje s našim zdravím. Argumentace, používaná 15 let při zamítání stížností, interpelací a podnětů občanů u ombudsmana, a to, že nebyl nikdy prokázán nepříznivý vliv EMP na naše zdraví, že neionizující záření neškodí, a že je to jen fobie, a psychosomatická záležitost, v příštích letech nebude stačit. (Dosud MZ ĆR, stížnosti vyřídilo vždy tak, že navýšený zdravotní limit nebyl překročen, a i když postižení občané předložili zdravotní dokumentaci od svých lékařů, tak konkrétní kauzu nechtěl nikdo řešit).

Postižených občanů stále přibývá v souvislosti se zvyšováním úrovně elektromagnetického pozadí, (zaváděním nových bezdrátových sítí jako LTE 3G, LTG 4G, SIGFOX a řady dalších, nebývalým exponenciálním tempem, což nemůže pokračovat do nekonečna). Tito občané, kteří u nás nemají dovolání, budou muset řešit zdravotní problémy soudní cestou, žalobami, nebo trestním oznámením tak, jak tomu je v Itálii, Francii i na Slovensku.

K tomu, aby občané nebyli jen jednostranně informováni by měl sloužit článek: Účinky elektromagnetických polí na lidský organizmus. Mimo jiné se mohou přesvědčit v uvedeném článku, jak se postupně legislativně zkracovala bezpečná vzdálenost instalací BTS od bydliště.

Ing. Jaroslav Novák 6.12.2015, Brno

This entry was posted in Články and tagged , , , , . Bookmark the permalink.