Jak o naše zdraví “pečuje” NV č.291/2015Sb. o ochraně zdraví před neionizujícám záření-příklad

Jak o naše zdraví “pečuje” NV č.291/2015Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením – příklad
Mohu uvést vlastní zkušenosti a poznatky, jak se postupně legislativně zkracovala bezpečná vzdálenost pro 1KW (1000W) VKV-FM vysílače 96,8 MHz, který mně nainstalovali v roce 2001 v Brně Královo Pole asi 120m od bydliště.
Podle vyhlášky MZ408/1990, platné do roku 2000 zdravotní limit byl 4,3V/m což odpovídalo bezpečné vzdálenosti 127m.
Podle Vládního nařízení 480/2000Sb od roku 2001 došlo k zásadní změně i pro VKV-FM pásmo, limit se navýšil na 28V/m což odpovídá bezpečné vzdálenosti 19,6m.
Podle nového Vládního nařízení 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením s účinností od 18. 11. 2015 došlo k dalšímu “vylepšení ” ochrany našeho zdraví před neionizujícím záření a to tak, že limit je stanoven na 61V/m což odpovídá vzdálenosti 9m.
To znamená, že SZÚ a Krajské hygienické stanice, od 18.11.2015 povolí provozovateli postavit vysílač s výkonem 1KW (zisk antény 10dB ) již od 10m před váš dům či byt. Ze zdravotního hlediska je vše v pořádku. V 10m od vysílače dojde ale k silnému rušení radiového příjmu, bude docházet k poruchám elektronických přístrojů v bytě. Mám bohaté zkušenosti s touto kauzou, kterou jsem podrobně popsal a publikoval. Pokud takový případ zaznamenáte, (analogie je i u BTS) musíte podat stížnost na ČTÚ.
V našem případě docházelo k silnému rušení VKV-FM příjmu, na což si stěžovalo mnoho občanů Králova Pole.
Mimo to došlo i v Ústavu přístrojové techniky AVĆR k narušení výzkumných prací. Vysílač musel být odstraněn na základě rozhodnutí ČTÚ a byl přestěhován na jiné místo v Brně.
Paradoxem je, že nás před neionizujícím záření chrání spíše technické normy, než zdravotní, protože elektronické přístroje nevydrží to co musí vydržet člověk dle nařízení vlády o ochraně zdraví – NV č.291/2015Sb.

Jaroslav Novak
novak104@email.cz

This entry was posted in Články and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.